Loge De Gulden Regel

    Mr. v Hasseltlaan 29          7316 DJ Apeldoorn


Loge

Loge De Gulden Regel is de jongste van de drie mannelijke loges in Apeldoorn en opgericht in januari 2012.


In de vrijmetselarij is het gebruikelijk om  in het proces van

Ken U Zelve, bouw- en lichtsymboliek te gebruiken.

Loge De Gulden Regel maakt als één van de weinige loges in Nederland gebruik van een derde stroming: de alchemistische symboliek.


Daarnaast zijn er comparities, lezingen en studieavonden en komen allerlei maatschappelijke, filosofische en spirituele onderwerpen aan de orde, die getoetst kunnen worden aan de persoonlijke visie en het hedendaags denken en beleven.


De Gulden Regel

Met de Gulden Regel wordt een oude en wijd verbreide stelregel van de praktische ethiek aangeduid met; “behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden”. Wij beschouwen dat als onze leidraad in het dagelijks leven.


Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden iedere woensdagavond plaats. Vanaf 18.00 uur is het logegebouw open, en staan belegd brood en koffie klaar. Om 19.00 uur begint het programma, dat tot ongeveer 21.00 uur doorloopt. Daarna is er gelegenheid tot informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

Einde van de bijeenkomst is ca. 22.00 uur.


Interesse

U bent van harte welkom op de vrij toegankelijke avonden, graag even aanmelden per email.  Voor meer informatie over deze avonden of de loge, kunt u bellen: 06 33322135


In de Vrijmetselarij zoeken we samen

en groeien we samen.

      Meer Informatie?

Bijeenkomsten die vrij toegankelijk zijn voor mannen.


2017

Onderwerp


10 januari     2018

19.00 uur


Nieuwjaarslezing:  door Ton de Kok schrijver van het boek : Wat is God?

U bent van harte welkom. Deze nieuwjaarslezing is voor mannen en vrouwen.


Wat betekent de Vrijmetselarij voor mij?


     Vrouwen die geinteresseerd zijn in Vrijmetselarij

klik op orde van Weefsters