Openbare avond voor mannen woensdag 27 maart 2019 19.00 uur. Lezing: Vrijmetselarij en Compassie

Vrijmetselarij is een zoektocht naar individuele zingeving, verbinding met je eigen zelf maar zeker ook verbinding met de ander. De spiritualiteit van de vrijmetselarij is daarom vooral een spiritualiteit van het handelen: Vrijmetselaren proberen in het handelen een beter of completer mens te worden. Dat vraagt om inzet en aandacht. Daarom komen Vrijmetselaren naar de Loge en wordt door gezamenlijke activiteit een podium geboden om inzicht te krijgen in het begrip van “Ken U Zelve”.

Op woensdag 27 maart 2019 zal een boeiende voordracht door Dirk Vette worden gehouden over Vrijmetselarij en Compassie. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom in ons logegebouw aan de Mr. van Hasseltlaan 29 in Apeldoorn en na de voordracht is er gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje en een hapje.


Als je een openbare avond wilt bezoeken, meld je dan even aan: