Openbare avond voor mannen woensdag 29 mei 2019 19.30 uur. Lezing: Vrijmetselarij en Compassie

Vrijmetselarij is een zoektocht naar individuele zingeving, verbinding met je eigen zelf maar zeker ook verbinding met de ander. De spiritualiteit van de vrijmetselarij is daarom vooral een spiritualiteit van het handelen: Vrijmetselaren proberen in het handelen een beter of completer mens te worden. Dat vraagt om inzet en aandacht. Daarom komen Vrijmetselaren naar de Loge en wordt door gezamenlijke activiteit een podium geboden om inzicht te krijgen in het begrip van “Ken U Zelve”.

Op woensdag 29 mei 2019 om 19.30 uur zal John Sweenen een boeiende lezing houden over het onderwerp “De kloof tussen arm en rijk”. Hij zal vanuit verschillende invalshoeken dit onderwerp benaderen en door middel van een aantal stellingen de gedachtewisseling op gang brengen. Na de voordracht kunt u gezellig napraten met een drankje en een hapje. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in ons logegebouw aan de Mr. van Hasseltlaan 29 in Apeldoorn. De toegang is vrij.


Als je een openbare avond wilt bezoeken, meld je dan even aan: